عنوان بنر عنوان بنر عنوان بنر عنوان بنر عنوان بنر عنوان بنر

غزل۴

غزل۴


اگر تو فارغی از حال دوستان یارا

فراغت از تو میسر نمی‌شود ما را

...

تو را در آینه دیدن جمال طلعت خویش

بیان کند که چه بودست ناشکیبا را

...

بیا که وقت بهارست تا من و تو به هم

به دیگران بگذاریم باغ و صحرا را

...

به جای سرو بلند ایستاده بر لب جوی

چرا نظر نکنی یار سروبالا را

...

شمایلی که در اوصاف حسن ترکیبش

مجال نطق نماند زبان گویا را

...

که گفت در رخ زیبا نظر خطا باشد

خطا بود که نبینند روی زیبا را

...

به دوستی که اگر زهر باشد از دستت

چنان به ذوق ارادت خورم که حلوا را

...

کسی ملامت وامق کند به نادانی

حبیب من که ندیدست روی عذرا را

...

گرفتم آتش پنهان خبر نمی‌داری

نگاه می‌نکنی آب چشم پیدا را

...

نگفتمت که به یغما رود دلت سعدی

چو دل به عشق دهی دلبران یغما را

...

هنوز با همه دردم امید درمانست

که آخری بود آخر شبان یلدا را

...

سعدی

غزل ۳

غزل ۳


روی تو خوش می‌نماید آینه ما

کآینه پاکیزه است و روی تو زیبا

...

چون می روشن در آبگینه صافی

خوی جمیل از جمال روی تو پیدا

...

هر که دمی با تو بود یا قدمی رفت

از تو نباشد به هیچ روی شکیبا

...

صید بیابان سر از کمند بپیچد

ما همه پیچیده در کمند تو عمدا

...

طایر مسکین که مهر بست به جایی

گر بکشندش نمی‌رود به دگر جا

...

غیرتم آید شکایت از تو به هر کس

درد احبا نمی‌برم به اطبا

...

برخی جانت شوم که شمع افق را

پیش بمیرد چراغدان ثریا

...

گر تو شکرخنده آستین نفشانی

هر مگسی طوطیی شوند شکرخا

...

لعبت شیرین اگر ترش ننشیند

مدعیانش طمع کنند به حلوا

...

مرد تماشای باغ حسن تو سعدیست

دست فرومایگان برند به یغما

...

سعدی

غزل ۲

غزل ۲


ای نفس خرم باد صبا

از بر یار آمده‌ای مرحبا

...

قافله شب چه شنیدی ز صبح

مرغ سلیمان چه خبر از سبا

...

بر سر خشمست هنوز آن حریف

یا سخنی می‌رود اندر رضا

...

از در صلح آمده‌ای یا خلاف

با قدم خوف روم یا رجا

...

بار دگر گر به سر کوی دوست

بگذری ای پیک نسیم صبا

...

گو رمقی بیش نماند از ضعیف

چند کند صورت بی‌جان بقا

...

آن همه دلداری و پیمان و عهد

نیک نکردی که نکردی وفا

...

لیکن اگر دور وصالی بود

صلح فراموش کند ماجرا

...

تا به گریبان نرسد دست مرگ

دست ز دامن نکنیمت رها

...

دوست نباشد به حقیقت که او

دوست فراموش کند در بلا

...

خستگی اندر طلبت راحتست

درد کشیدن به امید دوا

...

سر نتوانم که برآرم چو چنگ

ور چو دفم پوست بدرد قفا

...

هر سحر از عشق دمی می‌زنم

روز دگر می‌شنوم برملا

...

قصه دردم همه عالم گرفت

در که نگیرد نفس آشنا

...

گر برسد ناله سعدی به کوه

کوه بنالد به زبان صدا

...

سعدی

غزل ۱

غزل ۱


اول دفتر به نام ایزد دانا

صانع پروردگار حی توانا

...

اکبر و اعظم خدای عالم و آدم

صورت خوب آفرید و سیرت زیبا

...

از در بخشندگی و بنده نوازی

مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا

...

قسمت خود می‌خورند منعم و درویش

روزی خود می‌برند پشه و عنقا

...

حاجت موری به علم غیب بداند

در بن چاهی به زیر صخره صما

...

جانور از نطفه می‌کند شکر از نی

برگ‌تر از چوب خشک و چشمه ز خارا

...

شربت نوش آفرید از مگس نحل

نخل تناور کند ز دانه خرما

...

از همگان بی‌نیاز و بر همه مشفق

از همه عالم نهان و بر همه پیدا

...

پرتو نور سرادقات جلالش

از عظمت ماورای فکرت دانا

...

خود نه زبان در دهان عارف مدهوش

حمد و ثنا می‌کند که موی بر اعضا

...

هر که نداند سپاس نعمت امروز

حیف خورد بر نصیب رحمت فردا

...

بارخدایا مهیمنی و مدبر

وز همه عیبی مقدسی و مبرا

...

ما نتوانیم حق حمد تو گفتن

با همه کروبیان عالم بالا

...

سعدی از آن جا که فهم اوست سخن گفت

ور نه کمال تو وهم کی رسد آن جا

...

سعدی

دانش

ز گهواره تا گور دانش بجوی

سایت جامع علمی وسرگمی دانش
آرشیو مطالب
نویسندگان
عنوان بنر